Add Your Idea

Deddf 1536

Comment 21st July 2010

Mae'n warthus fod y wefan yma ddim ar gael yn y Gymraeg. Mae cael defnyddio ein iaith ein hunain yn hawl sylfaenol dynol wedi'r cyfan ac nid oes gan y Llywodraeth yma unrhyw barch tuag at ein iaith yn ein gwlad ein hunain. Y ddeddf cyntaf sydd angen ei ddiddymu yw deddf uno Cymru a Lloegr 1536 er mwyn i ni yng Nghymru gael hunan lywodraeth lawn a rhyddid cenedlaethol

Why does this matter?

Er mwyn cael parch i'r Gymraeg a rhyddid cenedlaethol


Highlighted posts


Add Your Idea

Comment on this idea

Good idea? Bad idea? Let us know your thoughts.


Back to top
Add Your Idea