Dylai pob gwefannau gan llywodraethau sydd a chyfrifoldebau ar gyfer agweddau syyd heb eu datganoli o lywodraeth, yn hygyrch i siaradwyr ym mhob rhan o`r  DdU

Why is this idea important?

Mae siardawyr Cymraeg yn rhan o`r DdU. Mae methiant i ddarparu ar gyfer eu anghenion yn fethiant eu llywodraeth.  Oni bai, wrth gwrs, ei fod yn bolisi llywodraeth i`w cau allan

Leave a Reply

Your email address will not be published.